A11:57


(Rubrik:)1

Geometrisk charta vthaf Skrick-Jädra i Gran sochn och Håbo häradh

                            2-afmätt af Jacob Braun.
                              enligt skattläggningen.-2


(Karttext:)

Belsunda egor mötha
Belsunda wijken
Skämma3 egor mötha
Säby och Kumbla egor mötha

4-Här möta Fiskbrunna egor.-4
Här5 mötha Jedra egor.

Lortengen
Skarp engen
Bergtorpet.
Skrickjedra
Smedz torpet 6-hörer till Skämma-6
wreet till Smedztorpet
Landzwägen till Stockholm

alnar
Scala ulnarum.


1 Uppe till höger om rubriken står kartnumret 57. Kartan avser Skrikjädra (på vissa kartor Skrikfjädra) i norra delen av nuvarande Övergrans socken, Håbo kommun.
2-2 Tillfogat i senare tid.
3 Senare förskönat till Katrinedal.
4-4 Tillfogat av annan hand, utom ortnamnet. Jfr följande not.
5 Ändrat från egor. Jfr föregående not.
6-6 Möjligen tillfogat av annan hand.