A11:58


(Rubrik:)1

Geometrisk charta vthaf Fiskebrunna vthi Gran sochn och Håbo häradh.


(Karttext:)

Tijllbo-Maren2
Bellsunda egor mötha
Tijllbo egor mötha
Ekholmsundz egor mötha
Skrijkjädra egor mötha

Marß engen
Mojord
Lundz engen
Fiskebrunna
Spijkelera3
Mojord
Mojord

alnar
Scala ulnarum.


1 Uppe till höger om rubriken står kartnumret 58. Längst ner på sidan står, förutom A:11 två gånger, svagt och svårläst talet 10 följt av en förkortning om troligen två eller tre tecken.
2 Malen på topografiska kartan. Numera sankmark och troligen delvis odlad mark.
3 Se SAOB S 9320 SPEKLERA.