A11:60


(Rubrik:)1

Geometrisk charta uthaf Åby uthi Öfwergran soch<n> och Håbo häradh.


(Karttext:)

Kifwinge egor gräntza på denne sijdhan
Jedra engh möther
Kumbla engh möther
Nybbelbacka engh möther
Vthjordz engiar

Ha<g>ha till torpet
Pijnan
Beteßhaga
Kumbla åker-lindor
Åby.
Bysens skough

alnar
Scala ulnarum.


1 Uppe till höger om rubriken står kartnumret 60. Under rubriken har i senare tid antecknats "Petter Gädda författad omkring 1686.".