A11:62


(Rubrik:)1

Geometrisk charta vthaf Kumbla uti ÖfwerGran sochn och Håbo häradh


(Karttext:)

Jedra egor mötha
Åby egor mötha
Nybbelbacka egor mötha
Säby egor gräntza på denne sijdhan

Bysens vthmarch
Gamble wägen.
Kumbla.
Wägen till Ekholmsundh.
Kumbla gårdz tompt
En vhrfiell till Klockar-bohlet.
Landzwägen till Stockholm

alnar
Scala ulnarum.

uprättad wid år 1686. af P: Gedda.


1 Uppe till höger om rubriken står kartnumret 62. Längst ner på sidan har antecknats 6 1/2.