A11:63


(Rubrik:)1

Geometrisk charta vthaf Brunsta i ÖfwerGran sochn och Håbo häradh


(Karttext:)

Åby skogh möther
Prestegårds skogh möther.
Hälby skogh möther
Halby2 giärde möther
Wij egor gräntza här emoot

MÄLA-REN3
Stenswijk.
Murholmen.

Kräggia skogh möther
Nyckelby egor mötha
Walla åkergiärdhe möther
Allehanda vhrfiellar och engz tegar mötha här

Lästengen
Brunsta
Röklon
Storengen

alnar
Scala ulnarum.


1 Uppe till höger om rubriken står kartnumret 63. Längst ner på sidan har antecknats något som kanske ska utläsas "Riksdaler" samt "utjordar" följt av kanske "5 penningar".
2 Troligen fel för Hälby.
3 Strax söder om Ekolsund. Vad gäller de följande två namnen står på topografiska kartan Stämsvik resp. Myrholmen.