A11:64


(Rubrik:)1

Geometrisk charta uthaf Båhlsta i YtterGran sochn och Håbo häradh.


(Karttext:)

Brunna åkergiärdhe möther
Brunna engh möther
Wij engh
Ytter Grans bys-engh och åkergiärdhe grantzar2 här emoot sampt des skough
Ullfielen3

Brunna engz teeg
4-...0 ahlnars <läng>dh-4
Båhlsta.
Landzwägen till Ekholmsundh.
Bohlbyns vthmarch
Hällby vthmarck.
4000 ahlnars längdh

alnar
Scala ulnarum.


1 Uppe till höger om rubriken står kartnumret 64. Kartan är utvikt på denna faksimilbild, och rubriken syns egentligen på A11_159.
2 Fel för grä-.
3 Dvs. nutidens Lilla Ullfjärden.
4-4 Till stor del oläsligt pga pappersskada.