A11:65


(Rubrik:)1

Geometrisk charta uthaf Ericksunds Sätherij uthi Sankt Peders
                       
sochn och Håbo häradh.


(Karttext:)

Saltlösa egor mötha.
2-Saltlösa sundet-2.
Jacht leedhen emillan Upsahla och Stockholm.
Barma egor gräntza på denne sijdan.

Ungh gran skogh.
Gerdz-backa3 af ungh biörkskogh.

Tegel-lada
Erichsunds gårdh.
Siö engen.
Trä-gårdh.
Lagården
Trägårdhen
Qwarn hagen.
Molnaretorpet
Små biörckskogh.
Små tall och gran skogh.
Bod-engen

alnar
Scala ulnarum.


1 Uppe till höger om rubriken står kartnumret 65. Längst ner står 8. följt av en förkortning om troligen två tecken.
2-2 Dvs. nutidens Erikssund.
3 Se SAOB G 1620 GÄRDES-BACKE.