A11:66


(Rubrik:)1

Geometrisk charta vthaf Killingeby uthi Sankt Peders sochn och Håbo
                                            häradh


(Karttext:)

Skoklosters eghor möther
Killingön
Granby2 eghor mötha

Finsta egor mötha
Erichsunds egor mötha

Lill engen.
Stor engen.
Killingeby
Engen Plogarne. Brukas till Granby
Åhlmyran

alnar
Scala ulnarum.


1 Uppe till höger om rubriken står kartnumret 66.
2 Under ett struket Bärmma.