A11:67


(Rubrik:)1

Geometrisk charta vthaf Bermma uthi Sankte Peders sochn och Håbo häradh


(Karttext:)

Granby egor mötha
Billby egor mötha här
Hagbyholms egor mötha
Österby egor mötha på denne sijdhan.

Bärmma
Lill engen. Hörer Granby till
Backestufwa
Soldat stufwa
Torpet Sqwalet
Torp aker2
Skougwachtar torpet.
Engen Dumman
Siön Dumman3

alnar
Scala ulnarum.


1 Uppe till höger om rubriken står kartnumret 67. Längst ner står troligen Utdrag (ev. förkortat) följt av 8 och en förkortning om troligen två tecken. Till höger om detta står 15 följt av samma förkortning.
2 Fel för å-.
3 Nu Dumbasjön, utdikad men med återstående våtmark.