A11:68


(Rubrik:)1

Geometrisk charta vthaf Granby uthi Sankt Peders sochn och Håbo häradh.


(Karttext:)

Killingeby egor mötha
Hagbyholms ehgor mötha
Brämma egor mötha.

Möthet
Möthet
Granby.

alnar
Scala ulnarum.


1 Uppe till höger om rubriken står kartnumret 68. Längst ner står 8. följt av en förkortning om troligen två tecken.