A11:68


                                  Notarum Explicatio.
                                                                                                                                                Åker            Engh
                                                                                                                                                Tunland       Winter laß.

A     Granby består af 4 hemman Hafwer uthsädhe dhet ena åhret af mager
          steenblandat lehrjordh                                                                                                        46
B     Det andra åhrs vthsäde af dito jordmon medh steenklapper                                                   421
        Engen Plogarne under Killinge by belägen af skarp hårdwallz botten till
            12 laß  Lill engen belägen emellan Brämma åkrar till 15 laß giör                                                            27
        Skogen består af medelmåttigh tall och graan; men mehrendehlz
            uthhuggen, lijtet fiske till hemmanen.

                                Grannarna.
No 1   Oloff Erichßon cron hemman till Erichsundh hafwer ena åhrs uthsäde 11 1/2 tunland det
                andra åhret 10 1/2 tunland gör åhrligen                                                                        11                 6 3/4
No 2   Johan Erichßon dito sammaledes                                                                                        11                 6 3/4
No 3   Anders Tomßon dito sammaledes                                                                                       11                 6 3/4
No 4   Anders Erichßon dito sammaledes                                                                                      11                 6 3/4
          Möthet torparen Johan Jacobßon boor på Granby ägor hafwer ena
                    åhrs uthsädhe 1 1/2 tunland      det andra 1 1/4 tunland gör åhrligen                           1 1/2
          Möthet torparen Nihlz Hanßon ligger2 på Granby ägor hafwer uthsädhe
                  dhet ena åhret 1 1/2 tunland      dhet andra 1 1/2 tunland gör åhrligen                           1 1/2
                  Engh hafwa dhe tillsammans                                                                                                             1
          Sqwahlet torparen Erich Zefferßon boor halfparten på Granby,
                halfparten på Bärma ägor hafwer uthsädhe dhet ena åhret 3/4 tunland
                dhet andra 1 tunland gör åhrligen                                                                                     7/8
                Engh hafwer han intet.


1 Något otydlig 2:a. Kan ev. läsas 8, men de två vertikala strecken ovanför kan vara avsedda som en förtydligande romersk tvåa.
2 l är troligen rättat från b.