A11:69


(Rubrik:)1

Geometrisk charta vthaf Berga uthi Haga sochn och Håbo
                                   häradh


(Karttext:)

Kumbla egor mötha på denne sijdhan
Torslunda egor mötha
2-Haga wijk-2.

Hagbyholms egor mötha.
Hälästa egor mötha
Österby egor mötha.

Mossa.
Mossa.
Bysens vthmark
Torpåker till Numero 1.
Torpestada3.
Wreet stellen
Diup engen.
Bergaby
Starr engen.
Klockarens teg
Vrfiell.
Klocka-rens teeg

alnar
Scala ulnarum.


1 Uppe till höger om rubriken står kartnumret 69. Längst ner står 7 1/2 följt av en förkortning om troligen två tecken.
2-2 Motsvaras troligen av den nuvarande våtmarken Maren.
3 Otypiskt st, men om riktigt läst troligen 'torpställe' motsvarande SAOB T 2081 TORP-STAD.