A11:69


                                  Notarum Explicatio.
                                                                                                                                Åker            Engh
                                                                                                                                Tunland       Winter laß.

        Berga består af 4 hemman Hwars vthsäde det ena åhret af
A       leerjordh och moojordh till                                                                                 32
B     Det andra åhrs vthsäde af samma som föregående till                                            38
C     Engiarna, Siö engen af hårdwall till                                            22 1/2 laß.1
        Diup engen af moßbotten2 till                                                    20 laß.
        Star engen af moßbotten2 till                                                       7 laß.                                     55
        En lijten slätta uth medh giärdet till                                              2 laß.
        En engz fiell uthi Torßlunda engh af moßbotten2                           3 1/2 laß.
        Vthmarcken till byn är af tall och granskogh till gerdzle3 och
        weedebrandh nödtorfftigt, temmeligh godt muhlbeete,
        hwar sijna betes hagar ofwan wedh gärdet lijtett eller
        als intet fiske i Skoobofierden för deß diupa strandh,
        ett torp till Skookloster som på ett wreetställe bygdt
        hafwer och den andras wret är af dem sielfwa brukader
        och kan wara till 1/2 tunland som hwar hafwer.

                                Grannarna.
No 1   Lars Pärßon frälsehemman undher Skookloster, sår ena åhret
                  6 2/5 tunland dhet andra åhret 7 3/5 tunland gör åhrligen                             7                11
No 2   Hans Maßon 4-Accademiæ hemman-4 hafwer lijka vthsädhe medh föregående      7                11
No 3   Hans Anderßon cronhemman till Erichsundh hafwer lijka medh föregående           7                11
No 4   Pär Anderßon frelsehemman undher Skookloster, sår ena
                åhret 12 4/5 dhet andra åhret 15 1/5 tunland gör åhrligen                              14                22
                                                                                                                                                                   
                                                                                                 Summa                       35                55


1 Därefter klammer som för ihop denna och följande fyra rader (t.o.m. 3 1/2 laß).
2 Jfr SAOB B 4099 BOTTEN II 2 b och M 1425 MOSS-VALL.
3 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL 2.
4-4 Se SAOB A 828 AKADEMI-HEMMAN.