A11:70a


(Rubrik:)1

Geometrisk charta af Sältlösa i Håtuna sochn och Håbo häradh


(Karttext:)

Markby egor mötha
Håtunaholms egor mötha. På denne sijdhan.

Sältelösa
Färian2
Preste torpet


1 Uppe till höger om rubriken står kartnumret 70.
2 Identiskt med färjekarlstorpet på A11:65.