A11:70b


(Rubrik:)1

Geometrisk charta vthaf Sättratorpet i Broo sochn och häradh beläget.


(Karttext:)

Skramsta egor mötha
Broobo egor mötha på denne sijdhan.
Sättra torp.

alnar
Scala ulnarum.


1 På nedre delen av kartbladet med Sältlösa i Håtuna socken.