A11:70a


                                  Notarum Explicatio.
                                                                                                                    Åker            Engh
                                                                                                                    Tunland       Winter laß.

        Sältlösa 1/4 hemman Hafwer dhet ena åhrs vthsädhe af mehrendehles
A           moojordh till                                                                                        9
B     Dhet andra åhrs vthsäde af leerjordh                                                          7
C     Engh hårdhwall till                                                                                                          6
          Beetz haga.
        En wreet af ett stycke engh up giordh                                                        2
        En mager engh brukas mehrendehles till muhlbete.
        Skogh eller uthrymme finnes till detta hemman eij
                    dhet ringste, föruthan beetzhagen.