A11:71


(Rubrik:)1

Geometrisk charta vthaf Jedra uthi Tibble sochn och Håbo
                                     häradh


(Karttext:)

Bählby egor mötha
Tibble egor mötha
Tibble egor gräntza på denne sijdhan.

Ahlby egor gränsa på denne sijdhan
2-Lösta siön-2

Nyengen
Haga till Ahlby
Allmunengen
Jädraby
Bysens vthmark af tall och granskog
3-Siman finnes-3 torp

alnar
Scala ulnarum.


1 Uppe till höger om rubriken står kartnumret 71. Nedtill på sidan står en kort svårläst anteckning som verkar börja med och kanske slutar med holm.
2-2 Dvs. Lövstasjön, som sedan fått namnet ändrat till Lejondalssjön efter att herrgården Lövsta vid sjöns södra del i Bro socken döptes om.
3-3 Fel för Simon? Troligen tillfogat efter Torp, av samma hand som skrivit Explicatio på A11_176.