A11:72


(Rubrik:)1

Geometrisk charta vthaf Bällby uthi Tibble sochn och Håbo häradh.


(Karttext:)

Håla egor mötha
Ensta egor mötha
Kyrckeby egor mötha.

Wäster Tibble egor mötha.
Jädra egor mötha

Bällby.
Tibble kyrkia

alnar
Scala ulnarum.

Reviderat 1734 in October, för jemföring
emot 1691 åhrs skattläggning, och uthräkningen
approberat.


1 Uppe till höger om rubriken står kartnumret 72.