A11:73


(Rubrik:)1

Sonö i Söderby sochen Lyhundradtz härad


1 Uppe till höger om rubriken står kartnumret 73.