A11:74


(Rubrik:)1

Carllösa i Larskiörckie sochen
  Lyhundradtz härad.


1 Uppe till höger om rubriken står kartnumret 74.