A11:75


(Rubrik:)1

Sunsta i Husby sochen Lyhundradtz härad.


1 Uppe till höger om rubriken står kartnumret 75.