A11:76


(Rubrik:)1

Geometrisk charta uthaff Sunsta i Husby sochn och
                   
Lyhundras häradh


1 Uppe till höger om rubriken står kartnumret 76.