A11:77


(Rubrik:)1

Hwijtsiöö gård i Estuna sochen
Lyhundradtz häradh.


1 Uppe till höger på kartsidan står kartnumret 77.