A11:78


(Rubrik:)1

Hagård i Estuna sochen Lyhundratz häradh.


1 Uppe till höger om rubriken står kartnumret 78.