A11:79


(Rubrik:)1

Geometrisk charta vthaff Swininge by uthi Estuna sochn och
                    Lyhundratz häradh:


(Karttext:)

Norre Sunds egor möta
Emby egor mota2 här
Hummelbro egor möta här
Eke egor moter2
3-Skratt siöön-3
Gusta egor möta på denna sijdan.

Vthmarken af små gran och biörk skogh
Swinninge


1 Uppe till höger om rubriken står kartnumret 79.
2 Fel för mö-.
3-3 Nu våtmark, ej namngiven på topografiska kartan.