A11:81


(Rubrik:)1

Södersund i Broo sochen Broo skiepslagh.


1 Uppe till höger på kartsidan står kartnumret 81.