A11:82


Observation wid chartan öfwer Huusby
i Upland Åsunda härad och Swingarn
sochn nembligen
Åkern Littera A innehåller efter ompröf-
wan                                          46 tunnor   8 <kappar>
Dito Littera A innehåller            11 tunnor 30 kappar
                             Summa        58 tunnor   6 kappar
Littera B innehåller                   64 tunnor 16 kappar
                                 Summa  122 tunnor 22 kappar

                Reviderat Anno 1732