A11:82


(Rubrik:)1

Geometrisk charta vthaf Husby uthi Swingarn sochn
               
och Åsunda haradh2


(Karttext:)

Laggarbo eng möther
Haga vtheng kallas Fruengen möther
Swijngarns eng möther
Swijngarns wijken
Åkerbo egor motha3
Rörby åker möther

Wijplöta torp
Husby
Trägår<->den
Ladugården
Hum-ble gårdh
Vng tall och gran-skog

alnar
Scala ulnarum.


1 Uppe till höger om rubriken står kartnumret 82.
2 Fel för hä-.
3 Fel för mö-.