A11:83


(Rubrik:)1

Geometrisk charta uthaf Röörby uthi Swingarns sochn och
               
    Åsunda häradh


(Karttext:)

Husby åkergärde möther på denna sijdan
Åkerby egor mötha
Vthmark möther här
Lundby egor gräntza på denna sijdan

Rörby
Vthmarken

alnar
Scala ulnarum.


1 Uppe till höger om rubriken står kartnumret 83.