A11:83


                                  Notarum Explicatio.
                                                                                                           Åker            Eng
Littera                                                                                                Tunland       Winter laß

        Röörby består aff 2 hemman, hafwer åker det
A     ena åhret af ör- och sandjord leerblandat till                                    22
B     Det andra1 uthsädet af leermylla till                                                  14
C     Eng af små stackog2 star till 6 laß, Item bergas hwart annat
        åhr utj giärdet god hårdwall till 5 laß, hwillket giör
        2 1/2 laß så att engen in alles blifwer                                                                      8 1/2
        Vthmarken är aff små tall och granskog, något wede-
        brand och gierdzle3, sampt nödtorfftigt muhlbete.
                                Grannarna.
No 1   Erich Perßon cronohemman 1/2 till Huusby sår ena
          åhret 12 tunland det andra 7 7/11 tunland giör åhrligen                  9 9/11            4 13/22
No 2   Gustaf Perßon frellßehemman 1/2, till Brunsholmen,
          sår ena åhret 10 tunland det andra 6 4/11 tunland giör åhrligen      8 2/11            3 10/11 
                                                                                                             18                  8 1/2


1 Över raden med införingslinje.
2 Se SAOB S 10693 STACKIG, adj.2.
3 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL 2.