A11:85


(Rubrik:)1

Geometrisk charta vthaf Salta uthi Teeda sochn och Åsunda häratt


(Karttext:)

Eneberga åker möther
Walla åker-gierde och engh möther
Solberga åkergierde och engh gräntzar på denna sijdan.

Prästegårds eller Tolsta åker-giärde och skogh möter.
Oxefiälen

Salta gård.
Granbacke

alna
Scala ulnarum


1 Uppe till höger om rubriken står kartnumret 85.