A11:86


(Rubrik:)1

Geometrisk charta uthaf Åål uthi Wårfrukyrk-sochn
och Åsunda
häradh samt Långtora sochn och Lagunda häradh


(Karttext:)

Rötbrunna egor i Hernevid sochn i Torstuna haradh2 i Wasmanland3 mötha
Fångebo egor mötha
Äse egor i Långthora sochn och Lagunda haradh2 mötha
Jädra egor gräntza på denna sijdan

Ekeby eng möther
Tiursåckers eng möther
Vthmarken

Sandåhs medh små granbuskar
Åhl.
Vthmarken

alnar


1 Uppe till höger om rubriken står kartnumret 86.
2 Fel för hä-.
3 Fel för Wäs-.