A11:87


(Rubrik:)1

Geometrisk charta uthaf Wäster Liungh vthi Wårfrukyrk-sochn
                    och Åsunda
häradh


(Karttext:)

Öster Jungs giärde möter
Wäster Jungh
Öster Jungs giärde och storeng möter
Vth-fiels2 engiar möta
Öster Jungs wreetengen möter
Öster Jungs wreet möter.
Käfra åker möter.
Säfwasta egor möta.

alnar
Scala ulnarum.


1 Uppe till höger om rubriken står kartnumret 87.
2 e rättat från början av ett l.