A11:88


(Rubrik:)1

Geometrisk charta af Nyby uthi Sparrsättra sochn
    och Åsunda
häradh


(Karttext:)

Lådö hagar mötha
Lådö eng möther här

Prästegårdz egor gräntza här emoth
Benala åker möther
Benala eng möther

Vthmarken
Nyby
linda
linda
linda
linda
linda

alnar
Scala ulnarum.


1 Uppe till höger om rubriken står kartnumret 88.