A11:89


(Rubrik:)1

Geometrisk charta vthaf Winsberga vthi Tillinge sochn
                  och Åsunda
häradh


(Karttext:)

Mählby åker möter
Mählby åker möter här
Dorsilla engh möter
Dorsilla åker möter här

Winsberga

alnar.
Scala ulnarum


1 Uppe till höger om rubriken står kartnumret 89.