A11:89


                                  Notarum Explicatio.
                                                                                                                       Åker            Eng
Littera                                                                                                            Tunland       Winter laß.

        Winsberga består af 2 hemman, hafwer vthsäde
A     det ena åhret af örjord något swartblandat till                                               19
B     det andra åhrets vthsäde af samma jordmån till                                             20
C     Eng af hårdwall och mästedelen starr till                                                                             9
        Ingen vthmark uthan en lijten beteshage med något gierdzle1 uthi
        En wreet och en engzhaga aff måßwall.
                                Grannarna
No 1   Anders[son] Anderßon 2-Danwijks hemman-2 1/2 hafwer vthsäde det ena
          åhret 6 2/3 tunland det andra 6 1/3 tunland, giör åhrligen                               6 1/2             3
No 2   Hans Erichson greff Axel Lillias frällßehemman 1. Sår ena
          åhret 13 1/3 tunland det andra 12 2/3 tunland giör uthi åhrligit vthsäde        13                  6 
                                                                                                          Summa    19 1/2             9


1 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL 2.
2-2 Se SAOB D 366 DANVIKS-HEMMAN.