A11:90


(Rubrik:)1

Geometrisk charta vthaf Dorsilla vthi Tillinge sochn och
                    Åsunda
häradh


(Karttext:)

Winsberga2 egor möta på denna sijdan.
Alma engh och åkergierde möta här
Wreeta åker möter
Prästegårds hagar möta

Myrby skogh och engh möta här
Myrby åkergiärde mötha på denna sijdan.

Dorsilla by.

alnar
Scala ulnarum.


1 Uppe till höger om rubriken står kartnumret 90.
2 a är rättat, troligen från er eller or.