A11:91


(Rubrik:)1

Geometrisk charta vthaf Kromsta vthi Teeda sochn
          och Åsunda
häradh


(Karttext:)

Siogesta wreet och giärde möter
Ekeby egor möta här
Jorsberga åker och eng möta
Eneberga engh möter här

Sagåån
Målham-mars egor möta
Gummelösa giärde möter på denna sijdan.

Kromsta

alnar
Scala ulnarum.


1 Uppe till höger om rubriken står kartnumret 91.