A11:92


(Rubrik:)1

Geometrisk charta uthaf Håfdesta uthi Tillinge sochn och Åsunda
                               
härad.


(Karttext:)

Åby åker möter
Ullbro engh möter
Ullbro engh och åkergiärde möter
Ullbro och Wreeta engh möta
Uhlunda engh möter på denna sijdan

Hesselby eng möter
Prästegårds åker möter
Hansta åker och skogh möter
Hwappa åker möter.
Hwappa åker och eng möter
Mählby engh möter här
Landswägen till Enköpingh

Hofdesta

alnar
Scala ulnarum


1 Uppe till höger om rubriken står kartnumret 92.