A11:93


(Rubrik:)1

Geometrisk charta vthaf Torßwij uthi Torßwij sochn och Treugdh häradh


(Karttext:)

Edeby åker gärde möther
Nafvesta haga möther
Nafwesta åkergärde möther
Soorby åkergärde möther
Torswij byß egor mötha här

Torswij gårdh
Torswij kyrckia
Humble gårdh
Vthmarken af timberskog
Siön Mälaren
2-Knarsta wijken-2

alnar
Scala ulnarum


1 Uppe till höger om rubriken står kartnumret 93. Längst ner på sidan har (förutom A.11) antecknats "3 Riksdaler 16."
2-2 Äldre namn på Torsviviken eller någon mindre del av denna.