A11:94


(Rubrik:)1

Geometrisk charta vthaf Öfwer- och Neder-Alsta vthi Nysättra
                                                sochn och Lagunda häradh


(Karttext:)

Årby eng och åker möter
Mosta skogh och åkergierde mötha här.
Alsta siöön.
Årby eng möter
Mosta eng möther
Örsunda egor möta här

Öfwer Alsta
Neder Alsta
Mosta åker och engh
Mosta engh.

alnar
Scala ulnarum.


1 Uppe till höger om rubriken står kartnumret 94. Längst ner står 7: följt av en förkortning om troligen två tecken.