A12:Register[sid1]


  U P P L A N D.


Häradet.                                 Sochnen                          Hemmanen.                             Chartorne
                                                                                                                                    No    folio

                                                                                Tranvijk 1-i Vindö fiärding-1             1        2
                                                                                Tranvijk dito                                  2        5
                                                                                Argboda                                        3        7
                                                                                Träsket Storöhn2
                                                                                  eller Hemlandet med                         4        93
Wärmdö4 Hwar under5           Wärmdöhn6                    dess hollmar
                Stäkesundz-öhn,                                          Storöhn den 2dra un-                                         Swartzöö
  härad     Hästöhn samt                                                der Träsket eller                                               fiärding
               Arkesöhn räk-nas                                           sielfwa hemmanet så                         5      11
                                                                                  kallat
                                                                                Skaft                                              6      13
                                                                                Kornäs på Liuströn                          7      15
                                                                                Stäkessundsöhn7
                                           Åkers sochn8                        och                                          8      19
Dannryd scheps9                                                       Hästöhn
            lag                           Ryyd sochn                   Arckesöhn                                      9      23
                                                                                                                        9.
                                                                                Gribby                                          10      25
                                            Tääby sochn10              Hageby och11
                                                                                Littzby byar                                   11      27
                                                                                                                        2.
Danaryd skepslag.12                                                  Rumsättra                                     12      29
                                                                                Uddeby                                         13      31
 13-Riala sochn af landt-                                                 Ekeby                                           14      33
 mätarne opförd under Riala       Riala sochn.14               Grillsboda                                      15      35
 skeppslagh emot jordeboken-13                                      Grytinge                                        16      37
                                           (Länna sochn)15             Norre Öhrarne                              17      3916
                                              Blidö sochn                Södre Öhrarne                              18      41    Blidö sochn
                                                                                                                        7.

        Danaryd skepslag                  Åkers sochn                        Svininge by                  19


1-1 I hs på två rader inom klammer på ömse sidor.
2 Därefter klammer som för ihop denna och följande två rader.
3 Därefter klammer som för ihop 9 med 11 strax nedan och pekar mot Swartzöö fiärding.
4 Därefter klammer som för ihop Wärmdö med häradh strax nedan.
5 Därefter klammer som för ihop denna och följande tre (i hs fem) rader.
6 Därefter vänsterpekande klammer som för ihop nästa spalts Tranvijk t.o.m. Kornäs.
7 Därefter klammer som för ihop denna rad med de två följande (dvs. t.o.m. Hästöhn).
8 Därefter vänsterpekande klammer som för ihop nästa spalts Stäkessundsöhn och Hästöhn.
9 Därefter vänsterpekande klammer som först förde ihop nästa spalts Åkers sochn och Ryyd sochn, men sedan förlängts nedåt t.o.m. Riala sochn.
10 Därefter vänsterpekande klammer som för ihop nästa spalts Gribby t.o.m. Littzby.
11 Därefter klammer som för ihop denna rad med nästa.
12 Därefter vänsterpekande klammer som först förde ihop nästa spalts Tääby sochn och Riala sochn, men sedan anslutits till klammern ovan fr.o.m. Åkers sochn enligt not 9.
13-13 I hs på fyra rader inom klammer på ömse sidor, av vilka den högra pekar mot Riala sochn i nästa spalt.
14 Därefter vänsterpekande klammer som för ihop nästa spalts Rumsättra t.o.m. Södre Öhrarne.
15 Därefter vänsterpekande klammer som för ihop nästa spalts Norre och Södre Öhrarne. Parentesen är tillfogad i efterhand, i samband med rättelsen Blidö sn på raden under.
16 Därefter senare tillfogad klammer som för ihop denna rad med nästa och pekar mot det likaledes senare tillfogade Blidö sochn till höger.