A12:Register[sid2]


                                    Häradet.                                 Sochnen.                         Hemmanen.                             Chartor
                                                                                                                                                                        No    folio

                                                                                                                    Svininge by                                   19      43
                                                                                                                    Huusby                                         20      45
                                                                                                                    Runna by                                      21      47    1-och folio 21-1
2-Af landtmätarne                                                                                             Säby                                            22      49
opfördt under titul                uti                                                                        Tuna gård                                     23      51
af Åkers samt Åkers      Danaryd skeppslag3                Åkers sochn.4                Stafva by                                      24      53
Riala skieppslag.-2           efter jordeböckerne.                                                        Mallm                                           25      55
                                                                                                                    Tälliö                                            26      57
                                                                                                                    Norreby                                       27      59
                                                                                                                    Skånsta                                        28      61
                                                                                                                                                         10.
                                                                                                                    Näset och5
                                                                                                             6-+   Fridstorpet och Syltebacken-6       29      63
                                                                               Frötuna sochn7              Backa
                                                                                                                    Giörla och8
                                 Frötuna skeppslag9                                                      Östhambra                                   30      67
                                 allenast desse 2nne soch-                                                                                         1
                                           nar.                                                                                    Slängsboda10
11-# af landtmätaren                                                                                      #  Wättershaga                                 31      70
antecknadt under                                                        Länna sochn12                               Wijk
Åkerbo Riala skeppslag-11                                                                                 Oxhallsby                                     32      72
                                                                                                                                                           2

                                                                                                                    Öfvernääs och13
                                                                               Broo sochn14                 Nedernääs                                    33      74
                                 Bro skeppslag15                                                                                                 1.
                                                                                                                    Prästegården,16
                                                                               Häfveröö sochn17           Buska och                                    34      76
                                                                                 allt detta oansedt            Håfgården
                                                                                 Lindrijs af L. är anfördt
                                                                                 i Frösåkers härad.            Lindrijs                                        35      78
                                                                                                                                                           2.

                                        Frösåkers härad                      Edebo sochn                            Sund                         36Häradet.                             Sochnen.                         Hemmanen.                             Chartor
                                                                                                                                    No    folio

                                                                                Sund                                            36      80
                                           Edebo sochn1                Sandika                                       37      82
                                                                                Skatteböhle                                  38      84
Frösåkers härad2                                                                                              3.
                                           Hökhufvud sochn          Gunbyle                                        39      86
                                                                                                                        1.
                                           Börstill sochn3               Gräsöö kongs-4
                                                                                gårds ägor                                    40      89
                                                                                5-item och dagzwärkztorp-5                                
                                                                                                                        1.
                                           Adellunda                      Marma by                                    41      92
                                                                                                                        1.
                                           Dannemora                   Rullbohl                                        42      94
Olands härad6                                                                                                  1.
                                                                                Wästerby                                     43      96
                                           Tuna sochn7                   Wässaren                                    44      98
                                                                                Hässelby och8
                                                                                Öhsby                                          45    100
                                                                                                                        3.
Tierps härad                        Tierps sochn                  Husbyborg                                   46    102
9-Swartsiö                            Adelsö                          Dahlby                                         47    103-9
                                                                                                                                                       
                                                                                  Summa 4610 chartor

        In fidem war denna book d??? folie<->            In fidem
            rad i registret fo?? den 22 November                           Carl Mauritz ??????
                            1700.


1 Därefter vänsterpekande klammer som för ihop nästa spalts Sund t.o.m. Skatteböhle.
2 Därefter vänsterpekande klammer som för ihop nästa spalts Edebo t.o.m. Börstill.
3 Därefter vänsterpekande klammer som för ihop nästa spalts Gräsöö kongs-gårds ägor.
4 Därefter klammer som för ihop denna och följande två rader.
5-5 Troligen tillfogat av annan hand.
6 Därefter vänsterpekande klammer som för ihop nästa spalts Adellunda t.o.m. Tuna.
7 Därefter vänsterpekande klammer som för ihop nästa spalts Wästerby t.o.m. Öhsby.
8 Därefter klammer som för ihop denna rad med nästa.
9-9 Tillfogat i efterhand.
10 Talet 46 är struket. Jfr föregående not.
11-11 Tillfogat av annan hand.
12-12 I hs på fem rader med klammer som pekar mot Danaryd skeppslag i nästa spalt.
13 Därefter vänsterpekande klammer som visar från Åkers sochnnästa spalt.
14 Därefter vänsterpekande klammer som för ihop nästa spalts Svininge by t.o.m. Skånsta.
15 Därefter klammer som för ihop denna och följande två rader.
16-16 Tillfogat av annan hand.
17 Därefter vänsterpekande klammer som för ihop nästa spalts Näset t.o.m. Östhambra.
18 Därefter klammer som för ihop denna rad med nästa.
19 Därefter vänsterpekande klammer som för ihop nästa spalts Frötuna och Länna.
20 Liksom Wijk två rader längre ner tillfogat av annan hand. Därefter klammer som för ihop denna och följande två rader.
21-21 Inom klammer på ömse sidor. Med hänvisningstecknet # till Wättershaga.
22 Därefter vänsterpekande klammer som för ihop nästa spalts Wättershaga och Oxhallsby.
23 Därefter klammer som för ihop denna rad med nästa.
24 Därefter vänsterpekande klammer som för ihop nästa spalts Öfvernääs och Nedernääs.
25 Därefter vänsterpekande klammer som för ihop nästa spalts Broo sochn och Häfveröö sochn.
26 Därefter klammer som för ihop denna och följande två rader.
27 Därefter vänsterpekande klammer som för ihop nästa spalts Prästegården t.o.m. Lindrijs.