A12:1


1.1

Tranvijk
Värmdo2 härad
<Vindö fiärding>


1 Kartnumret. Resten av texten, till stor del dold av oförsiktig lagning, är ett slags rubrik till kartan på nästa uppslag.
2 Fel för .