A12:2


(Rubrik:)1

Geometrisk charta uthaf Tranwijks äghor uthi Wärmbdöö sochn
                  Windöö fiärding och Wärmbdö häradh.


(Karttext:)

Öfwerby ägor mötha denne sijdan
Höghbeena äghor mötha här

Ählgiöö och Biörckwijks äghor mötha
Diuröö äghor mötha.

Traanwijk.
Getholmen
Träsket.
Ählgiöö Fiärdhen
Tall och graan skogh
några eekar
Orrholmen
Tall och graan skogh medh biörck iblandh.
NÄSET.
Kiörckie sundhe.

Scala ulnarum

Afmätt Anno 1688
              aff
          Petter Arosander
                                    manu propria


1 Uppe till höger om rubriken står folionumret 5, och nere till höger på sidan står kartnumret 2.