A12:3


(Rubrik:)1

Geometrisk charta uthaf Argboda uthi Wärmbdöö sochn
                            och Windö fiärdingh.


(Karttext:)

Humel-mora egor mötha
Höghbenna ägor mötha.
Skafts egor mötha

Siön Wämblingen
Argboda.
Träsket

Scala ulnarum.

Afmätt Anno 1688
          aff
  Petter Arosander
                            manu propria


1 Uppe till höger om rubriken står folionumret 7, och nere till höger på sidan står kartnumret 3.