A12:4


(Rubrik:)1

Geometrisk charta vppå öhn Träsket benembd
    belägen uth
i Wärmbdöö härad och sochn


(Karttext:)

Kråkhollmen
Höghollmen
Öhn Träsket benembd
Träsket
Bastuhollmen
Korßhollmen
Gietthollmsören
Giethollmen
Gistolmen
Gistholmsfladan
Lilla Gisthollmen

Schala ullnarum.

Geometrice affmädt och vthrechnadt aff
undertechnadhe Anno 1689.
                                  ?: Strandman
                                                    manu propria


1 Uppe till höger om rubriken står folionumret 9, och nere till höger på sidan står kartnumret 4.