A12:4a


                  Notarum Explicatio.1
                                                                                            Tunnor       Kappar        Somm<ar laß>

På denne öhn Träsket benembd som ähr
1 mantahl, finnes bruukat ååker in alles till både
åhren                                                            25 1/7 <kappar>
Ähr obruukat åhker                                 1 tunna 16 kappar
Skiön och starrwalls engh                        4 laß.
Till denne by hörer den andra nästfölliande chartan.
med all deß discription och willckor.


1 Längst upp till vänster står folionumret 10.