A12:5


(Rubrik:)1

Geometrisk charta vppå Stooröhn som hörer vnder
  näst förestående charta och by Träsket benembd,
        belägit vth
i Wärmdöö sochn och häradh.


(Karttext:)

Biörkholmen
Lindho<l>men
Lindhollmen
Kåphollmssundet
Kåp hollmen
Flakskär
Brygwedzholmarna
Högholmen
Midsommaren
Korpholmen
Norrwijken
Tall graan och löffskough
Kaste
Bodwijk fladan
3 alnar diupt der nothen drages
Norrkalfholmen
Söder-kallfhollmen
Kunnan
Lillkunnan
Små tall skoug
Kunörarna
Rågrunnen

Stoorhufwudhollmen
Hufwudhollmen
Brunskiär
Brunskiärshollmarna
Carlshollmen
Södre Carlz hollmen
Löyöön
Små tallskough
Segelhollmen
Hällsingzörarna
Stoorhällsingzhollmen
Lillhällsingzhollmen

S<c>hala ullnarum

Geometrice afmädt och vthrechnadt aff under-
  technadhe in Anno 1689.
                                        I: Strandman
                                                      manu propria


1 På den ej utvikta kartsidan syns uppe till höger om rubriken folionumret 11, och nere till höger kartnumret 5 (som syns även här med kartan utvikt).