A12:6a


(Rubrik:)1

Geometrisk charta uthaf Skaft uthi Windö fiärdingh Wärmbdö
                                    sochn dito häradh.

(Karttext:)

Såhlenkroka äghor mötha
Argbodha ägor mötha
Fiälswijks ägor mötha

Siön Wämblingen.
Skaft
Argboda träsket.
Kiärr
Kiärr
Kiärr
Kiäple hagan
Bergh hallar.
Skabban
Haröo2 fiärden
Skafts kubben
Kanholmen

Scala ulnarum.

Afmätt Anno 1688
        aff
    Petter Arosander
                              manu propria


1 Nere till höger på sidan står kartnumret 6.
2 Troligen fel för -öö.